Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Ptasia grypa u kotów a pisklęta jednodniowe

2024-01-28
Ptasia grypa u kotów a pisklęta jednodniowe

Ptasia grypa jest wirusową chorobą zakaźną, która dotyka głównie ptaki, ale w niektórych przypadkach przenosi się też na inne gatunki zwierząt. W 2023 roku wirus H5N1 stał się tematem szeroko dyskutowanym wśród właścicieli kotów. W 2024 roku wciąż utrzymują się obawy dotyczące możliwości wystąpienia choroby u naszych podopiecznych, zwłaszcza tych żywionych drobiem w formie barfa lub diety whole prey (whole prey co to). Do Raw PetFood także kierowane są pytania o to, czy nasze kurczaki jednodniowe są bezpieczne dla kotów i jakie procedury sprawiają, że mamy co do tego pewność?

W poniższym artykule odkrywamy karty, by pokazać, jak w sklepie z whole prey Raw PetFood dbamy o to, by całkowicie wyeliminować ryzyko sprzedaży zakażonego drobiu. Przedstawiamy w nim informacje o procesach hodowlanych i produkcyjnych, naszym łańcuchu dostaw i procedurach bezpieczeństwa, które zapewniają, że nasze mrożone pisklęta stanowią bezpieczny pokarm dla kotów.

To prawda, że w czerwcu ubiegłego roku Główny Lekarz Weterynarii potwierdził odnotowanie przypadków zakażenia kotów wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Wśród 33 przebadanych próbek z różnych miast (Gdańsk, Gdynia, Poznań, Lublin, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Mazowiecki, Bydgoszcz, Wrocław i okolice Zamościa), 15 z nich dało wynik pozytywny, potwierdzając obecność wirusa H5N1 u kotów1.

Przypadki ptasiej grypy u kotów: objawy, ryzyko i rozprzestrzenianie

Objawy ptasiej grypy u kotów, infografika

Rozprzestrzenianie się wirusa ptasiej grypy w populacji kotów może nastąpić na różne sposoby. Do najczęstszych należą bezpośredni kontakt z zakażonymi ptakami lub ich odchodami, dostęp do innych zakażonych zwierząt, a także dostęp do zanieczyszczonych przez nie powierzchni lub przedmiotów. Wirus wykazuje wysoką zdolność do przetrwania w różnych środowiskach, co dodatkowo zwiększa ryzyko zarażenia.

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków po przeniesieniu na koty objawia się na różne sposoby, które mogą być trudne do natychmiastowego zidentyfikowania. 

Do najczęściej obserwowanych objawów należą:

 • Gwałtowny wzrost temperatury ciała,
 • Znaczące osłabienie i brak apetytu,
 • Problemy z oddychaniem,
 • Wydzielina z nosa i oczu,
 • W niektórych przypadkach zaburzenia neurologiczne.

Zważywszy na to, że objawy te mogą przypominać inne, mniej poważne schorzenia, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację z weterynarzem.

Jednocześnie Główny Lekarz Weterynarii przekazał zalecenia dotyczące środków zapobiegania zakażeniom ptasią grypą wśród kotów domowych2:

 • Utrzymywanie kotów w domach jako najskuteczniejszy sposób, aby ograniczyć ryzyko dostępu kotów do ptaków i powierzchni narażonych na kontakt z wirusem,
 • Unikanie kontaktu ludzi z dzikimi zwierzętami, zwłaszcza z ptakami, które są głównym źródłem wirusa wysoce zjadliwej grypy H5N1,
 • Ograniczenie kontaktu kotów z obuwiem zewnętrznym, aby zapobiec przenoszeniu wirusa z zewnątrz do domu,
 • Stosowanie zasad higieny przez ludzi, w tym mycie rąk po kontakcie ze zwierzętami poza domem,
 • Karmienie kotów pożywieniem z bezpiecznych źródeł, aby unikać potencjalnego źródła zakażenia.

Sklepu z whole prey Raw PetFood, jako dostarczyciela mrożonej karmy dla kotów, dotyczy ten ostatni punkt i podchodzimy do niego z należytą powagą. Proces zapobiegania możliwości trafienia do sprzedaży piskląt jednodniowych zakażonych wirusem zaczyna się już na etapie hodowli drobiu, gdzie kontrola zdrowia ptaków to priorytet. Następnie, ważne jest dla nas przestrzeganie rygorystycznych standardów podczas transportu jaj oraz w procesie ich inkubacji. W naszym zakładzie w wylęgu drobiu monitorujemy stan zdrowia zarówno kur, jak i kogutów, a następnie stosujemy procedury mrożenia i przechowywania, które uniemożliwiają trafienie do sprzedaży piskląt w przypadku wykrycia ogniska choroby w stadzie macierzystym.

Ptasia grypa u kotów, jak unikać zakażenia, infografika

Ptasia grypa w Polsce — przepisy

Należy zacząć od tego, że w Polsce istnieją przepisy i regulacje uniemożliwiające trafienie zakażonego drobiu do sprzedaży — i my tych przepisów ściśle przestrzegamy, pozostając firmą pod nadzorem Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego.

Przepisy dotyczące zarządzania sytuacją wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermach drobiu w Polsce skupiają się głównie na bioasekuracji, monitorowaniu i zwalczaniu choroby. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, hodowcy są zobowiązani do wdrożenia szeregu środków zapobiegawczych, które obejmują między innymi izolację stad, regularne usuwanie padłego drobiu, prowadzenie rejestru środków transportu oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń z drobiem.

Na fermach drobiu w Polsce istnieje też obowiązek zgłaszania władzom przypadków zwiększonej śmiertelności drobiu. Zgodnie z przepisami dotyczącymi bioasekuracji, które weszły w życie 6 maja 2022 roku4, hodowcy drobiu są zobowiązani do informowania Inspekcji Weterynaryjnej o występowaniu określonych objawów chorobowych u drobiu. Te objawy obejmują między innymi zwiększoną śmiertelność, spadek pobierania paszy i wody, objawy nerwowe, duszności, sinicę i wybroczyny, biegunki oraz nagły spadek nieśności.

W planie bioasekuracji, który musi być przygotowany w gospodarstwach utrzymujących powyżej 350 sztuk drobiu, należy uwzględnić strefy „czyste” i „brudne”, a także procedury czyszczenia i dezynfekcji, higieny pracowników oraz zwalczania szkodników. Ponadto, w przypadku wystąpienia zagrożenia, gospodarstwa prowadzące działalność nadzorowaną muszą być wyposażone w maty dezynfekcyjne oraz stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego.

Grypa ptaków w Polsce — procedury

Procedura w przypadku podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na fermie drobiu w Polsce jest szczegółowo uregulowana i przebiega następująco:

 1. Natychmiast po zauważeniu objawów zakażenia wirusem H5N1 hodowca ma obowiązek zgłosić podejrzenie wysoce zjadliwej grypy ptaków powiatowemu lekarzowi weterynarii lub najbliższemu podmiotowi świadczącemu usługi weterynaryjne.
 2. Do czasu przybycia lekarza weterynarii hodowca powinien izolować i strzec wszystkie ptaki w gospodarstwie oraz wstrzymać się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa.
 3. Urzędowy lekarz weterynarii przeprowadza ocenę sytuacji na miejscu i pobiera próbki do badań laboratoryjnych.
 4. Jeśli wyniki badań potwierdzą obecność wirusa, wdrożone zostają procedury zwalczania ogniska choroby, które mogą obejmują między innymi utylizację stad.

Hodowcom, którzy nie zgłosili podejrzenia zakażenia nie przysługują środki na pokrycie strat — w przypadku wysoce zjadliwej grypy H5N1, której śmiertelność sięga 100%, jest to ryzyko, na które żaden hodowca drobiu nie może sobie pozwolić.

Informacje o wystąpieniu ptasiej grypy na fermach w Polsce są jawne i publikowane przez odpowiednie instytucje, takie jak Główny Inspektorat Weterynarii. Publiczne udostępnianie tych informacji jest kluczowe dla podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych i reagowania na zagrożenia związane ze zdrowiem publicznym oraz hodowlą zwierząt, nie ma więc możliwości ich zatajenia.

Sposób rozprzestrzeniania się ptasiej grypy

W przypadku zakażenia wysoce zjadliwym wirusem grypy ptaków objawy występują nagle (w ciągu 3 do 5 dni, maksymalnie do tygodnia), a śmiertelność może zbliżać się nawet do 100% w ciągu 48 godzin3. Wirusy grypy ptaków mogą być przenoszone zarówno poziomo (z ptaka na ptaka), jak i pionowo (z matki na jaja), choć transmisja pionowa jest mniej powszechna. W przypadku grypy ptaków najbardziej typowa jest sytuacja, w której wirus przenoszony jest w obrębie stada poprzez bezpośredni kontakt między ptakami lub przez zanieczyszczone środowisko.

Nie każde jajo zakażonej kury będzie nieuchronnie zawierało wirusa. Jeśli wirus dostanie się do jaja, istnieje ryzyko, że pisklęta będą zainfekowane już w trakcie inkubacji — ale i na taką ewentualność mamy w Raw PetFood odpowiednie procedury.

Proces produkcji i łańcuch dostaw w Raw PetFood

Doświadczenie w hodowli drobiu, znajomość przepisów prawnych i wiedza na temat zagrożeń związanych z ptasią grypą pozwala nam na dostarczanie klientom karmy dla kotów, która jest w 100% bezpieczna. Żeby zrozumieć, z czego wynika pewność, że do sprzedaży w naszym sklepie nie trafią pisklęta zakażone grypą ptaków, należy prześledzić proces produkcji tego typu karmówki dla kotów.

Proces produkcji mrożonych piskląt zaczyna się na fermie, gdzie hodowane są kury i koguty zarodowe. Ptaki składają jaja lęgowe, które są zapłodnione, co jest pierwszym krokiem w procesie hodowli. Jaja te są następnie transportowane specjalnym pojazdem do zakładu wylęgu drobiu. W zakładzie jaja są umieszczane w inkubatorach, gdzie po trzech tygodniach z jaj wykluwają się pisklęta. Jest to proces ściśle monitorowany, aby zapewnić optymalne warunki dla rozwoju piskląt.

Jeśli w stadzie macierzystym wystąpiłoby zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy niebezpiecznej dla kotów, w praktyce zapłodnione jaja mogą nie zdażyć nawet trafić do naszych inkubatorów. Przypominamy, że objawy choroby u ptaków są nagłe (występują zazwyczaj w ciągu od 3 do 5 dni, maksymalnie do tygodnia), a śmiertelność sięga nawet 100% w ciągu 48 godzin od wystąpienia objawów.

Jednakże nawet jeśli w tym czasie umieścimy jaja w inkubatorach, zanim pisklęta się wyklują, mijają kolejne trzy tygodnie, w czasie których wiadomość o wystąpieniu ogniska ptasiej grypy zostanie nie tylko przekazana nam, ale i podana publicznie. Jaja pochodzące ze stada dotkniętego wirusem ptasiej grypy zostałyby w takim wypadku zutylizowane, nie doszłoby do ich wyklucia.

Zanim pisklęta trafią do sprzedaży

Po wykluciu się piskląt są one selekcjonowane. Samice są zazwyczaj przeznaczone do dalszego odchowu, natomiast samce są humanitarnie uśmiercane i przeznaczane na pokarm dla zwierząt, w tym kotów. Następnie pisklęta są schładzane i mrożone szokowo, co jest kolejnym krokiem w zapewnieniu ich bezpieczeństwa jako pokarmu. W Raw PetFood praktykujemy zasadę przechowywania każdej partii w mroźni przez minimum dwa tygodnie, co umożliwia identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, w tym ptasiej grypy.

Początkowe trzy tygodnie inkubacji to czas wystarczający, by zidentyfikować chorobę w stadzie macierzystym. Już to ogranicza ryzyko sprzedaży chorych kurcząt w naszym sklepie praktycznie do zera. Jednak nawet gdyby okazało się, że zostały u nas wyklute zakażone jaja, czas pozostałych procedur i dodatkowy okres przechowywania piskląt w mroźni daje nam pewność, że choroba zostałaby wykryta u samic sprzedanych do odchowu. W takim wypadku dana partia pokarmu nigdy nie trafiłaby do sprzedaży w naszym sklepie, tylko została poddana utylizacji,

Co sprawia, że nasze pisklęta jednodniowe są bezpieczne dla kotów?

Podsumowując — jeśli chodzi o kurczęta jednodniowe cena nie powinna nigdy być wyznacznikiem tego, gdzie zaopatrujemy się w karmówkę dla kota. Wybór sprawdzonego sklepu, prowadzącego sprzedaż produktu wysokiej jakości to nic innego jak wyraz troski o zdrowie i bezpieczeństwo kotów. Mrożone pisklęta jednodniowe mogą być całkowicie bezpiecznym pożywieniem tylko pod warunkiem, że pochodzą od rzetelnych, doświadczonych w branży dostawców, których procedury uniemożliwiają trafienie do sprzedaży kurczaków jednodniowych ze stada, w którym wystąpiły objawy wysoce zjadliwej grypy H5N1.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży i ścisłym procedurom kontrolnym, jesteśmy w stanie zapewnić, że nasze produkty są wolne od ptasiej grypy i innych zagrożeń. W naszym zakładzie dbamy o każdy etap procesu produkcyjnego. Na fermach zarodowych kury i koguty są uważnie monitorowane pod kątem zdrowia. Jaja lęgowe są transportowane do naszego zakładu w wylęgu drobiu z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a następnie inkubowane przez około trzy tygodnie. Po wykluciu się kogutki są humanitarnie uśmiercane i mrożone na karmę dla kotów. Ten proces obejmuje szokowe mrożenie, które dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo produktu. Praktykujemy też zasadę przechowywania każdej partii w mroźni przez minimum dwa tygodnie, co umożliwia identyfikację i eliminację potencjalnych zagrożeń zdrowotnych, w tym ptasiej grypy.


Źródła:

 1. Komunikat IV GLW w sprawie choroby kotów
 2. Komunikat III GLW w sprawie choroby kotów
 3. Informacje na temat wysoce zjadliwej ptasiej grypy z gov.pl
 4. Wytyczne i wymagania MRiRW dotyczące bioasekuarcji drobiu

Polecane

Zaufane Opinie IdoSell
4.94 / 5.00 606 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-14
Szybko sprawnie i super
2024-06-07
Polecam zakup i również bardzo miła obsługa
pixel